BLI GOD I MATTE

Mattedama viser deg hvordan matematikk er enkelt og hvordan matteleksene blir enklere! Bøkene tar for seg læreplanen i matte og går grundig, men lettfattelig gjennom alle kompetansemålene for de ulike skoletrinnene. Bøkene er delt opp i hoveddeler: tall, algebra, likninger, funksjoner, geometri, måling, sannsynlighet, kombinatorikk og statistikk. Innunder her er det ulike temaer, og hvert tema får et eget oppslag. Oppslagene blir forklart enkelt og lettfattelig. Deretter kommer neste oppslag med tøffe eksempler som på en snerten måte forklarer barna «hvorfor må jeg lære dette?» For å bli god i matte er det enkelte formler som må pugges og repeteres.

For å bli god i matte er det enkelte formler og figurer som må pugges og repeteres.
Skriv ut disse PDF’ene og heng dem opp hjemme!

Klikk på bildet og last ned.

free porn videos thai girl gip.
naive teen serves a giant cock. http://tamilvideos2.com
sitio web

Scroll to Top

House of Math AS

velkommen