KUL(E)TURSTIEN I EKEBERGPARKEN

House of Math og Ekebergparken samarbeider med å forene kunst og realfag.
Sammen med Sparebankstiftelsen tilbyr vi en spennende og nytenkende opplevelse for barn og unge. Ekeberg skulpturpark tilbyr den første tverrfaglige kul(e)turstien; en oppdagelsesreise der naturlover og elementer fra matematikk, fysikk, kjemi og biologi kommer sammen med sentrale elementer i kunsten.

Målet med samarbeidet er å belyse at matematikk og kunst er avhengig av hverandre for å kunne utvikle samfunnet videre, sammen så vel som på hver sin kant.

Ekebergparken åpnet 26. september 2013. Etter åpningen har parken blitt tatt imot med stor interesse, og har blitt besøkt av omkring 1 million mennesker.

Matematikk og kreativitet
For mange fremstår kunst og matematikk som motsetninger til hverandre. Realiteten er derimot at disse fagfeltene i aller høyeste grad hører sammen. Matematikken forklarer mange av de fenomenene som kunsten søker å uttrykke. Harmonier eller forholdet for skjønnhet, det gylne snitt φ=(1+√5 )/2, er eksempler på dette. Kreativitet er ofte er karaktertrekk som i stor grad er knyttet til kunsten, og at matematikken ofte sees som mekanisk og teoretisk. Men en av de viktigeste egenskapene for utøvende matematikk er kreativitet. Slik som hammer og meisel er verktøyet billedhuggeren bruker for å finne skulpturen i stenen, så er teorien verktøyet matematikeren bruker for å finne anvendelser og løsninger på sentrale problemer.

Vi håper at dette skal vekke en interesse for realfagene og ønsker dere velkommen til en ny måte å se kunst og realfag.

free porn videos thai girl gip.
naive teen serves a giant cock. http://tamilvideos2.com
sitio web

Scroll to Top

House of Math AS

velkommen