Finans

Finans

Finans er et fagområde innen økonomi, som tar for seg måten bedrifter, institusjoner og privatpersoner tilegner seg, forvalter og bruker penger over tid. Et viktig aspekt er risikoen disse aktivitetene og prosjektene medfører. Finans brukes av individer (privat finans), av staten (offentlig finans), bedrifter (bedriftsfinans) og andre organisasjoner som for eksempel skoler.

Finansielle aktiviteter innebærer bruken av et sett med finansielle instrumenter, som bedrifter og privatpersoner benytter seg av for å håndtere sine finansielle interesser.

Dette er hovedsakelig matematiske teknikker og formler som er utvikler for å belyse den risikoen og kostnader nye investeringer og prosjekter har, og dermed hjelpe til i beslutningsprosessen.

For å bestille privatundervisningstime eller mer info

free porn videos thai girl gip.
naive teen serves a giant cock. http://tamilvideos2.com
sitio web

Scroll to Top

House of Math AS

velkommen