KJEMI

Vi tilbyr undervisning i kjemi fra grunnskolenivå til bachelornivå.

Utviklingen av kjemisk viten skjer i en vekselvirkning mellom eksperimenter og teori. Vekselvirkningen avspeiles i programfaget kjemi, der planlegging og gjennomføring av forsøk og vurdering av resultater er sentralt.

Gjennom programfaget skal den enkelte også få innsikt i hvilken betydning kjemisk forskning har for teknologisk og økonomisk utvikling.

Formål:

Programfaget skal bidra til forståelse for hvordan stoffer påvirker miljøet, og hvordan utvikling av nye industrielle metoder kan redusere belastningen på miljøet.

Et annet formål med programfaget er å gi innsikt i kjemiens ulike anvendelser og betydningen av kjemi i hverdagsliv og samfunn. Den historiske utviklingen av kjemifaget er en del av kulturarven, og dette bør formidles gjennom opplæringen.

Kunnskaper og kompetanse i kjemi er viktig i mange yrker og kan gi et godt grunnlag for videre studier.

For å bestille privatundervisningstime eller mer info

free porn videos thai girl gip.
naive teen serves a giant cock. http://tamilvideos2.com
sitio web

Scroll to Top

House of Math AS

velkommen