Matematikk

De matematiske fagene vi tilbyr privatundervisning i, er Barne- og ungdomsskolematematikk:

1.-10. klasse matematikk

VGS-matematikk:
1T, 1P, 2P, 1PY, 2PY R1, R2, S1, S2

Matematikk i høyere utdanning:

Høyskolenes mattematikkpensum på lavere nivå. UiO: Mat1100. De fleste BI matematikkfagene.

Matematikkfaget i skolen medvirker til å utvikle den matematiske kompetansen som samfunnet og den enkelte trenger.

For å oppnå dette må elevene få mulighet til både
å arbeide praktisk og teoretisk. Opplæringen veksler mellom utforskende, lekende, kreative og problemløsende aktiviteter og ferdighetstrening.

I arbeid med teknologi og design og i praktisk bruk viser matematikk sin nytte som redskapsfag, dog det er viktig å se at studier av matematikk også legger grunnlag for problemløsningskompetanse. I
skolearbeidet utnytter man sentrale ideer, former, strukturer og sammenhenger i faget.

Matematikk har kompetansemåling etter 2., 4., 7. og 10. klasse i grunnskolen, og etter 1. klasse på videregående skole, være seg om det er studieforberedende eller yrkesfaglig
utdanningsprogram i videregående skole.

I 2. klasse videregående er det tre ulike lærerplaner i matematikk. Læreplan R1 er teoretisk orientert, S1 er samfunnsvitenskapelig orientert, mens læreplan 2P er mer praktisk orientert. Ved å avslutte R1 eller 2P etter 2. klasse har man oppnådd generell
studiekompetanse, dette gjelder ikke for S1.

I 3. klasse kan man bygge videre på teoretisk- eller samfunnsfaglig matematikk med henholdsvis R2 kurs eller S2 kurs. R2 tilsvarer full fordypning i matematikk på videregående skole.

For å bestille privatundervisningstime eller mer info

free porn videos thai girl gip.
naive teen serves a giant cock. http://tamilvideos2.com
sitio web

Scroll to Top

House of Math AS

velkommen