Naturfag

Naturfag

Vi tilbyr undervising i naturfag på alle nivåer.  Fra 1. klasse i grunnskolen og til og med 1. klasse på videregående skole er alle fagområder innen naturvitenskap samlet i faget naturfag.

Naturvitenskapen er delt opp i ulike fagdisipliner som biologi, fysikk og kjemi og geofag, og målet at skolefaget naturfag både teoretisk og praktisk skal framstå som et helhetlig fag.

Fra 1. til 10. klasse skal man innom fagområdene mangfold i naturen, kropp og helse, verdensrommet, fenomener og stoffer og teknologi og design.

1. klasse på videregående skole dekker områdene bærekraftig utvikling, ernæring og helse, stråling og radioaktivitet, energi for fremtiden og bioteknologi.

For å bestille privatundervisningstime eller mer info

free porn videos thai girl gip.
naive teen serves a giant cock. http://tamilvideos2.com
sitio web

Scroll to Top

House of Math AS

velkommen