NOrsk

Norsk

Norskfaget er et sentralt fag for kulturforståelse, kommunikasjon, dannelse og identitetsutvikling. Norskfaget forholder seg til et bredt spekter av tekster, både muntlige, skriftlige og sammensatte tekster, der skrift, lyd og bilder spiller sammen. Norskfaget i dag bygger på et utvidet tekstbegrep som inkluderer alle disse tekstformene. Faget skal hjelpe elevene til å orientere seg i mangfoldet av tekster og gi rom for opplevelse, læring, refleksjon og vurdering. I tillegg skal faget stimulere til utvikling av gode læringsstrategier og evne til kritisk tenkning og motivere til utvikling av lese- og skrivelyst og gode lese- og skrivevaner.

Faget er strukturert i hovedområder som det er formulert kompetansemål innenfor; muntlig kommunikasjon, skriftlig kommunikasjon og språk, litteratur og kultur. Hovedområdene utfyller hverandre og må ses i sammenheng.

Vi tilbyr skreddersydd privatundervisning i norsk fra 1.- 13. årstrinn. Vi hjelper deg med lesestrategier, ordforråd, tekstbygging, tolkning, analyse, grammatikk og rettskriving. 

For å bestille privatundervisningstime eller mer info

free porn videos thai girl gip.
naive teen serves a giant cock. http://tamilvideos2.com
sitio web

Scroll to Top

House of Math AS

velkommen