PEDAGOGISK TILNÆRMING

Vår visjon er å øke realfagskompetansen og realfagsgleden i Norge ved hjelp av motiverende og inspirerende lærere og hardt arbeid.

House of Math mener at det viktig at lærer og elev fungerer som et team. Vår erfaring er at læring gjennom tilbakemelding gir best resultater. Dette skjer best ved en-til-en undervisning eller i små grupper. På den måten skapes et læringsmiljø hvor eleven står i fokus til enhver tid.

Vi har tro på at kunnskap og forståelse er sterkt knyttet opp til oppgaveløsning i kombinasjon med lesing av teori. Vi skreddersyr programmer fremfor leksehjelp. På den måten får hver elev det han/hun måtte trenge for å nå de målene vi setter oss sammen.

free porn videos thai girl gip.
naive teen serves a giant cock. http://tamilvideos2.com
sitio web

Scroll to Top

House of Math AS

velkommen