House of Math AS – Personvernerklæring

House of Math AS vet hvor viktig personvern er for våre kunder, og vi streber alltid etter å gi klare opplysningen om hvordan vi samler inn, bruker og lagrer dine personopplysninger. Personvernerklæringen forklarer retningslinjene våre knyttet til opplysninger. Denne personvernerklæringen gjelder uavhengig av om du kjøper undervisningstjenester eller kurs, eller bøker direkte fra House of Math AS.

Opplysninger som vi samler inn 

Når du bestiller et produkt eller tjeneste fra oss som koster penger, vil vi be om navn, kontaktinformasjon, leverings- og faktureringsadresser og e-postadresse for å kunne behandle bestillingen og opprette kundeforholdet. 

Ved bruk av våre undervsningstjenester vil vi også opprette en prosjektprofil på de(n) aktuelle eleven(e). I den forbindelsen vil vi be om eleven(e)s navn. Vi vil brukeopplysningene vi samler inn til følgende formål: 

– Registrere deg til en tjeneste 

– Levere en tjeneste/et produkt du ber om 

– For å kunne svare på henvendelsene dine når du tar kontakt med oss 

– For reklame, som å levere annonser og sende deg markedsføringsinformasjon, med et særskilt samtykke fra deg om nødvendig 

– For evaluering og analyse av vårt marked, våre kunder, produkter, reklamekampanjer og tjenester for å gi oss en bedre forståelse, om nødvendig gjennom utarbeidelse av statistikk, av våre kunder for å kunne kommunisere mest mulig effektivt med deg, og å tilby deg de mest relevante tjenestene og opplevelsene 

– For å potensielt be deg vurdere produktene og tjenestene våre og å gjennomføre kundeundersøkelser, med særskilt samtykke fra deg om nødvendig

Deling av opplysningene dine 

Vi kan dele opplysningene dine til relevante ansatte i virksomheten vår. Dette gjelder økonomiavdelingen, kundeservice-avdelingen, den juridiske avdelingen, markedsføringsavdelingen og ansatte som skal jobbe direkte med evt. elever du har hos oss.

Dine rettigheter 

Du har rett til å be om innsyn i de personopplysningene vi henter inn, at vi korrigerer unøyaktigheter i dine personopplysninger, å nekte behandling av dine personopplysninger, be om at den begrenses og be om tilgang til-, sletting av- eller overføring av dine personopplysninger. I henhold til lovene i bestemte jurisdiksjoner, kan vi imidlertid nekte å behandle forespørsler som gjentas et urimelig antall ganger, som krever uforholdsmessige tekniske tiltak, er i strid med andres personvern, er svært vanskelige å ivareta eller forespørsler om tilgang som ikke er hjemlet i nasjonal lovgivning. Hvis du ber om sletting av personopplysninger, godtar du muligheten for at du ikke får tilgang til eller kan bruke våre tjenester, og at personopplysninger fortsatt kan lagres av House of Math AS i en etterfølgende periode i henhold til gjeldende lovgivning. House of Math AS vil imidlertid ikke bruke disse personopplysningene til kommersielle formål etter at du har bedt om at de slettes. Du er også innforstått med at House of Math AS – til tross for forespørselen om sletting – forbeholder seg retten til å oppbevare dine personopplysninger eller en relevant del av dem i samsvar med anvisningene i avsnittet “Lagring av data” nedenfor og gjeldende lovgivning.

 

Lagringstid for opplysninger

Vi iverksetter de egnede tiltak for å sikre at dine personopplysninger som vi behandler og oppbevarer er basert på følgende retningslinjer:

1. Minimum så lenge opplysningene brukes til å levere en tjeneste til deg

2. I henhold til bestemmelsene i lovgivningen, i en avtale eller grunnet våre lovfestede forpliktelser; eller

3. Så lenge det er nødvendig for å oppnå formålet med innhenting eller behandlingen, eller enda lenger dersom kontraktsforpliktelser, gjeldende lover og regler eller statistiske formål krever det, og for å sikre at opplysningene beskyttes gjennom egnede sikkerhetstiltak.

free porn videos thai girl gip.
naive teen serves a giant cock. http://tamilvideos2.com
sitio web

Scroll to Top

House of Math AS

velkommen