PRIVATUNDERVISNING

Undervisningen er skreddersydd til hver enkelt elev. Prisene avhenger av undervisningssted, med utgangspunkt i listen nedenfor. Våre lærere har undervisning på sentrale steder i Oslo, men kan også reise hjem til elevene mot reisetillegg. Prisene er per klokketime (60 minutter). Det blir regnet evt. overtid dersom man går utover den fastsatte tiden. Overtidsbetalingen er da gitt ved 0.25 * timepris per 15 minutter.

PRIVATLÆRER ENKELTTIME

1-til-1-undervisning

SENIORLÆRER ENKELTTIME

1-til-1-undervisning

PRIVATLÆRER 8-TIMERSPAKKE

1-til-1-undervisning

SENIORLÆRER 8-TIMERSPAKKE

1-til-1-undervisning

PRIVATLÆRER 16-TIMERSPAKKE

1-til-1-undervisning

SENIORLÆRER 16-TIMERSPAKKE

1-til-1-undervisning

PRIVATLÆRER 32-TIMERSPAKKE

1-til-1-undervisning

SENIORLÆRER 32-TIMERSPAKKE

1-til-1-undervisning

PRIVATLÆRER 40-TIMERSPAKKE

1-til-1-undervisning

SENIORLÆRER 40-TIMERSPAKKE

1-til-1-undervisning

PRIVATLÆRER 72-TIMERSPAKKE

1-til-1-undervisning

SENIORLÆRER 72-TIMERSPAKKE

1-til-1-undervisning

REISEVEI - TUR-RETUR

Ved undervisning hjemme hos elev eller sted ikke ansett som House of Math AS sitt undervisningsområde tilkommer følgende:

REISEVEI < 30 MIN

225 kr pr gang

30 MIN < REISEVEI < 60 MIN

335 kr pr gang

60 MIN < REISEVEI < 90 MIN

445 kr pr gang

REISEVEI > 90 MIN

Pris vurderes individuelt

LEKSEGRUPPE

Elevene jobber med sine fag, i sitt tempo, mens læreren går rundt og hjelper. Meningen med leksegruppe er å gi elevene hjelp med de leksene som foreligger der og da. Dersom du opplever at eleven trenger å tette hull og en mer omfattende oppfølging anbefaler vi privatundervisning (se lenger ned på siden). Prisene avhenger av undervisningssted, med utgangspunkt i reisevei-listen i bunn av denne siden. Våre lærere har undervisning på sentrale steder i Oslo, men kan også reise hjem mot reisetillegg. Det blir regnet evt. overtid dersom man går utover den fastsatte tiden. Overtidsbetalingen er da gitt ved 0.25*antall elever * timepris/elev per 15 minutter.

2 PERS 4 GANGER

Én gang varer i 1,5 timer

3 PERS 4 GANGER

Én gang varer i 1,5 timer

4 PERS 4 GANGER

Én gang varer i 1,5 timer

5 PERS 4 GANGER

Én gang varer i 1,5 timer

2 PERS 8 GANGER

Én gang varer i 1,5 timer

3 PERS 8 GANGER

Én gang varer i 1,5 timer

4 PERS 8 GANGER

Én gang varer i 1,5 timer

5 PERS 8 GANGER

Én gang varer i 1,5 timer

2 PERS 16 GANGER

Én gang varer i 1,5 timer

3 PERS 16 GANGER

Én gang varer i 1,5 timer

4 PERS 16 GANGER

Én gang varer i 1,5 timer

5 PERS 16 GANGER

Én gang varer i 1,5 timer

2 PERS 20 GANGER

Én gang varer i 1,5 timer

3 PERS 20 GANGER

Én gang varer i 1,5 timer

4 PERS 20 GANGER

Én gang varer i 1,5 timer

5 PERS 20 GANGER

Én gang varer i 1,5 timer

TEMAFORELESNING

Fortell oss hvilke(t) emne(r) dere ønsker en gjennomgang av, så lager læreren en skreddersydd forelesning. Prisene avhenger av undervisningssted, med utgangspunkt i reisevei-listen i bunn av denne siden. Våre lærere har undervisning på sentrale steder i Oslo, men kan også reise hjem mot reisetillegg. Prisene er per klokketime (60 minutter). Det blir regnet evt. overtid dersom man går utover den fastsatte tiden. Overtidsbetalingen er da gitt ved 0.25*antall elever * timepris/elev per 15 minutter.

2 PERS PRIVATLÆRER

gruppe på 2 elever

Pris
450 kr/elev/time

3 PERS PRIVATLÆRER

gruppe på 3 elever

Pris
400 kr/elev/time

4 PERS PRIVATLÆRER

gruppe på 4 elever

Pris
350 kr/elev/time

5 PERS PRIVATLÆRER

gruppe på 5 elever

Pris
300 kr/elev/time

2 PERS SENIORLÆRER

gruppe på 2 elever

Pris
550 kr/elev/time

3 PERS SENIORLÆRER

gruppe på 3 elever

Pris
500 kr/elev/time

4 PERS SENIORLÆRER

gruppe på 4 elever

Pris
450 kr/elev/time

5 PERS SENIORLÆRER

gruppe på 5 elever

Pris
400 kr/elev/time

KURS

WORKSHOP

REGNEVERKSTED

6 timers hjelp inkl. lunsj og bevertning. Elevene får tilgang på tidligere eksamenssett. Påmelding til flere Workshop gir rabatt.

SUPEREKSAMENSKURS

PENSUMGJENNOMGANG

Gjennomgang av pensum på 6 timer, inkl. lunsj og bevertning. Påmelding til begge Supereksamenskurs og/eller Workshop påfølgende søndag gir rabatt.

SUPERFORKURS

BASISFERDIGHETER OG REGNETEKNIKK

Gjennom 5 dager á 5,5 timer vil lærer gjennomgå alt av regneteknikk på grunnskolen, og elevene gjør oppgaver fra heftet som er inkludert i kurset.

FORKURS I MATEMATIKK

FOR ØKONOMI OG ADMINISTRASJON

Gjennom 5 dager á 5,5 timer vil lærer gjennomgå grunnleggende regneteknikk, samt temaer som ansees som svært sentrale for å kunne lykkes med matematikk for økonomer. Kurset inkluderer et hefte med pensumet som gjennomgås og nivådelte oppgaver.
Scroll to Top

House of Math AS

velkommen