Bli god i matte 5.-7. klasse (A-kort)

kr 307.00

 Hele grunnskolens pensum i matte blir enkelt og lettfattelig forklart i de tre bøkene «Bli god i matte 1.-4. klasse», «Bli god i matte 5.-7. klasse» og «Bli god i matte 8.-10. klasse».

Mattedama viser deg hvordan matematikk er enkelt og hvordan matteleksene blir enklere! Bøkene tar for seg læreplanen i matte og går grundig, men lettfattelig gjennom alle kompetansemålene for de ulike skoletrinnene. Bøkene er delt opp i hoveddeler: tall, algebra, likninger, funksjoner, geometri, måling, sannsynlighet, kombinatorikk og statistikk. Innunder her er det ulike temaer, og hvert tema får et eget oppslag. Oppslagene blir forklart enkelt og lettfattelig. Deretter kommer neste oppslag med tøffe eksempler som på en snerten måte forklarer barna «hvorfor må jeg lære dette?»
Med «Bli god i matte»-bøkene er elevene godt rustet til å forstå og ha det gøy med matematikken!

Bli god i matte 5.-7
Kan kjøpes til kampanjepris hos følgende
Tanum

free porn videos thai girl gip.
naive teen serves a giant cock. http://tamilvideos2.com
sitio web

Scroll to Top

House of Math AS

velkommen