Eksamenskurs

EKSAMENSKURS I MATTE

 

NB! Pga Korona-situasjonen har House of Math dessverre måttet avlyst dette semesterets kurs. Vi beklager uleiligheten og holder dere oppdatert!

 

Superkursene er intensivkurs i matematikk for ungdomsskolen og videregående studiespesialisering. Det avholdes til jul og til sommeren, og søker å dekke hele pensumet som er gjennomgått. Vi vil bruke to dager for å dekke både høst- og vårpensumet slik at du er forberedt til eksamen og tentamen. Det blir da holdt to kurs, ett for høstpensum og ett for vårpensum. Du velger selv om du vil være med på ett av dem eller begge.

Temaer
10. klasse
Superkurs I (høstpensum):
10. klasse: Tall og algebra, Likninger og ulikheter, Geometri

Superkurs II (vårpensum):
10. kl: Funksjoner, Økonomi, Sannsynlighet

Videregående skole
Superkurs III (høstpensum):
1T: Tall og algebra, Likninger og ulikheter, Funksjoner
1P: Tall og algebra, Funksjoner
2P: Tall og algebra, Funksjoner
S1: Algebra og logaritmer, Likninger og ulikheter, Lineær optimering
R1: Algebra, Logaritmer, Sannsynlighet
S2: Algebra, Følger og rekker, Derivasjon og funksjoner
R2: Integrasjon, Trigonometri

Superkurs IV (vårpensum):
1T: Likningssystemer, Derivasjon, Geometri, Sannsynlighet
1P: Geometri, Sannsynlighet, Økonomi
2P: Modellering, Statistikk
S1: Funksjoner, Derivasjon, Sannsynlighet
R1: Funksjonsdrøfting, Geometri, Vektorer
S2: Økonomiske modeller og vekstmodeller, Sannsynlighet
R2: Tredimensjonale vektorer og romgeometri, Differensialligninger, Følger og rekker

Lunsj
På Superkurs serverer vi lunsj fra Joe and the Juice. Her får du velge det du ønsker av mat og drikke fra en meny!

Sted
Oslo Private Gymnasium, Vika Atrium, Munkedamsveien 45C.

Tid
09:00 – 15:00

Pris
Ett Superkurs kr 1800. 
Ett Superkurs inkl. workshop på søndagen kr 2990. 

Begge Superkurs kr 3240. 
Begge Superkurs inkl. workshop begge søndagene kr 5380. 

Vi gleder oss til å se deg!

*Vi velger oppsettet vi tror de fleste skolene følger. Kom gjerne med innvendinger med hvilke kapitler din skole har på høsten.

Category:
Scroll to Top

House of Math AS

velkommen