Kompendium til superkurs i basisferdigheter og regneteknikk (A-kort)

kr 165.00

Kompendiet i Basisferdigheter & Regneteknikk har som formål å tette hull og øve regnetekniske ferdigheter. Kompendiet tilhører Superkurs i Regneteknikk og har forklaringer og oppgaver som tar for seg: Tallinjen, faktorisering av tall, gangetabellen, brøker, bokstavregning, parenteser, faktorisering av bokstavuttrykk, potenser, kvadratsetningene, lineære likninger og andregradslikninger. Passer for alle som vil bli flinkere til å regne.

Nå med enda flere oppgaver!

Scroll to Top

House of Math AS

velkommen