Statistikk

Statistikk

I statistikk analyserer man tallfestede dataobservasjoner for å kunne trekke konklusjoner om samfunnet basert på disse dataene.

For å bestille privatundervisningstime eller mer info

Scroll to Top

House of Math AS

velkommen