SUPERKURS I MATTE

SUPERKURS I MATTE

Superkursene er intensivkurs i matematikk for videregående studiespesialisering. Det avholdes til jul og til sommeren, og søker å dekke hele pensumet som er gjennomgått. Vi vil bruke to dager for å dekke både høst- og vårpensumet slik at du er forberedt til eksamen og tentamen. Det blir da holdt to kurs, ett for høstpensum og ett for vårpensum. Du velger selv om du vil være med på ett av dem eller begge.

Temaer

10. klasse
Superkurs I (høstpensum) 2. november:

10. klasse: Tall og algebra, Likninger og ulikheter, Geometri

Superkurs II (vårpensum) holdes ikke:

10. kl: Funksjoner, Økonomi, Sannsynlighet

Videregående skole
Superkurs III (høstpensum) 2. november:

1T: Tall og algebra, Likninger og ulikheter, Funksjoner

1P: Tall og algebra, Funksjoner

2P: Tall og algebra, Funksjoner

S1: Algebra og logaritmer, Likninger og ulikheter, Lineær optimering

R1: Algebra, Logaritmer, Sannsynlighet

S2: Algebra, Følger og rekker, Derivasjon og funksjoner

R2: Integrasjon, Trigonometri

 

Superkurs IV (vårpensum) 9. november:

1T: Likningssystemer, Derivasjon, Geometri, Sannsynlighet

1P: Geometri, Sannsynlighet, Økonomi

2P: Modellering, Statistikk

S1: Funksjoner, Derivasjon, Sannsynlighet

R1: Funksjonsdrøfting, Geometri, Vektorer

S2: Økonomiske modeller og vekstmodeller, Sannsynlighet

R2: Tredimensjonale vektorer og romgeometri, Differensialligninger, Følger og rekker

Lunsj
På Superkurs serverer vi lunsj fra Joe and the Juice. Her får du velge det du ønsker av mat og drikke fra en meny!

Sted
Oslo Private Gymnasium, Vika Atrium, Munkedamsveien 45C.

Tid
09:00 – 15:00

free porn videos thai girl gip.
naive teen serves a giant cock. http://tamilvideos2.com
sitio web

Scroll to Top

House of Math AS

velkommen